Snoeien

 Bomen in de natuur hoeven niet gesnoeid te worden, ze kunnen perfect voor zichzelf zorgen. Dode takken, uitgekraakte toppen en andere natuurlijke processen doen niemand kwaad wanneer de bomen alle plaats van de wereld hebben. Wanneer ze in stedelijk gebied staan daarentegen is het raadzaam om ze op te volgen en te snoeien waar nodig.Het is verstandig om preventief tewerk te gaan

om toekomstige problemen te vermijden.Hierbij focussen we ons eerst op probleemtakken. Het idee is om niet meer te snoeien dan nodig en vooruit te kijken. Welke takken hangen nu nog niet in de weg, maar zullen er over enkele jaren toch af moeten wanneer ze zwaarder zijn en meer doorhangen? Door toekomstgericht tewerk te gaan worden snoeiwondes kleiner gehouden waardoor ze beter kunnen worden afgegrendeld door de boom. Hierdoor is het raadzaam om bij bomen op regelmatige tijdstippen een onderhoudssnoei uit te voeren.

 


Afhankelijk van de boomsoort verschilt het ideale tijdstip om te snoeien. Ze worden best niet gesnoeid op het moment dat de bladeren vallen of de knoppen ontluiken. Sommige bomen mogen absoluut niet in de winter gesnoeid worden omdat de sapstroom al vroeg op gang komt, waardoor de boom zou kunnen ‘bloeden’ uit de snoeiwondes en verzwakt. 


 


In overleg met de klant bepalen we het uit te voeren werk

waarbij het welzijn van de boom centraal staat.De snoeitechniek “Zet hem maar eens goed kort” wordt door ons niet uitgevoerd. Te ingrijpend snoeien is zeer schadelijk en kan nefast zijn voor de boom. Een boom kan te grote snoeiwondes halverwege de tak onmogelijk degelijk afgrendelen, met inrotting tot gevolg. Wanneer de nieuwe scheuten op deze plek op termijn grote takken worden, wordt een gevaarlijke situatie gecreëerd. 
Wij komen vrijblijvend bij u langs om de beste werkwijze en het ideale tijdstip te bepalen voor de nodige snoei.